Aelodau’r Cyngor Cymuned

Cynghorwyr

Cadeirydd: Myfanwy Chapman 01690 750029 Tyddyn Elan Dolwyddelan LL25 0SZ tyddynelan@yahoo.co.uk

Is Gadeirydd: Edwin R.Noble 01690 750233 Coed Mawr Dolwyddelan LL25 0JQ noblebrothers@btconnect.com

Connie Brewer 01690 750211  Bron Fedw Dolwyddelan LL25 0JB bron.fedw@btinternet.com

Carwyn Lloyd Price Gelli'r Ddol Dolwyddelan LL25 0JD

Mike Skerrett 01690 750237  (Cadeirydd) Caldy Villa, Pont Y Pant, Dolwyddelan, LL25 0PJ m.skerrett@btinternet.com

Marion L Hughes 07857680255 2 Mandle Terrace Dolwyddelan LL25 0EX marionhughes@moelwyn.gwynedd.sch.uk

Teleri W Jones 01690 750499 Pant y Ffridd Dolwyddelan LL25 0YQ twj2@btinternet.com

Elizabeth Roberts 01690 750246 Fron Cottage Dolwyddelan LL25 0NQ cllr.liz.roberts@conwy.gov.uk


Y Fynwent C.L.Price C.Brewer M.Hughes

Cynllunio Cadeirydd Is Gadeirydd ac unrhyw aelod arall Mandle Terrace E R Noble, Teleri W Jones

Rheolwyr yr Ysgol T W Jones Liz Roberts Y Ganolfan Gymdeithasol M Chapman

Toiledau Cyhoeddus E.M.Chapman E.R.Noble M.Skerrett Liz Roberts

Cynghorydd Sir Cyngor Bwrdeistref Sirol, Conwy: Cynghorydd Elizabeth Roberts 01690 750246

Clerc y Cyngor Cymuned/Swyddog Ariannol: Gwyn Roberts, Alltrem, 2 Pentrefelin, Dolwyddelan, LL25 0DZ 01690 750331

Dolwyddelan